Khí thiên nhiên nén (CNG) là gì? Phân biệt CNG và LNG