Hệ thống kho chứa - Trạm nạp

Với tổng sức chứa 8.100 tấn tại 4 kho lớn đứng đầu cả nước, Gas South sở hữu lợi thế quy mô hoạt động và linh hoạt trong quản lý lượng hàng tồn kho để hạn chế ảnh hưởng của sự biến động giá LPG trên thị trường.

Kho LPG Dung Quất tại Quảng Ngãi
(1.500 tấn), lấy hàng trực tiếp từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất, cung cấp LPG cho khu vực miền Trung

Kho LPG VT GAS tại Đồng Nai
(1.000 tấn)

Kho LPG Gò Dầu tại Đồng Nai
(4.000 tấn) cung cấp LPG
cho khu vực Đông Nam Bộ

Kho và Trạm nạp LPG tại Cần Thơ
(1.600 tấn), cung cấp LPG cho khu vực
Tây Nam Bộ

Công suất chứa

0

tấn

Công suất
trạm nạp

0

tấn/tháng

hệ thống trạm nạp thuộc sở hữu Gas South
  Đơn vị Tỉnh/
thành phố
Công suất
(tấn/tháng)
I. Chi nhánh miền Tây   4.900
01 Trạm LPG Cà Mau Cà Mau 1.000
02 Trạm LPG Cần Thơ Cần Thơ 3.500
03 Trạm LPG Tiền Giang Tiền Giang 400
II. Công ty VT GAS   7.400
01 Trạm LPG Vĩnh Lộc TP.HCM 1.800
02 Trạm LPG Đồng Nai Đồng Nai 2.600
03 Trạm LPG Vũng Tàu (A Gas) Bà Rịa - Vũng Tàu 600
04 Trạm LPG Tây Ninh Tây Ninh 600
05 Trạm LPG Bình Phước Bà Rịa - Vũng Tàu 600
06 Trạm LPG Bình Thuận Bình Thuận 500
03 Trạm LPG Lâm Đồng Lâm Đồng 800
III. Chi nhánh Nam Trung Bộ   2.000
01 Trạm LPG Khánh Hòa Khánh Hòa 2.700
02 Trạm LPG Gia Lai Gia Lai 500
03 Trạm LPG Đắk Lắk Đắk Lắk 700
IV. Chi nhánh miền Trung   2.800
01 Trạm LPG Bình Định Bình Định 500
02 Trạm LPG Dung Quất Quãng Ngãi 1.200
03 Trạm LPG Đà Nẵng Đà Nẵng 700
04 Trạm LPG Quảng Trị Quảng Trị 400