Khí thiên nhiên hóa lỏng LNG là gì? Những đặc điểm nổi bật của LNG