Tin Gas South :: GAS SOUTH JSC
Quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
Cập nhật: 08-09-2020

Bổ nhiệm bà Hà Thị Hợp, Thư ký Công ty là Người phụ trách quản trị Công ty

[Vui lòng xem file đính kèm]

Tải tập tin
Tin cùng chyên mục