Tin Gas South :: GAS SOUTH JSC
PV Gas chuẩn bị niêm yết 1,89 tỷ Cổ phiếu tại HOSE
Cập nhật: 02-05-2012

HOSE chấp thuận cho PV Gas niêm yết hơn 1,89 tỷ cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (mã chứng khoán GAS).

PV GAS có vốn điều lệ 18.950 tỷ đồng, sẽ niêm yết toàn bộ 1.895 triệu cổ phiếu tại HOSE. Với số lượng cổ phiếu trên, PV Gas sẽ là một trong những doanh nghiệp có lượng cổ phiếu lớn nhất thị trường.

(Đầu Tư 30/4, tr6)

Tin cùng chyên mục