Tin Gas South :: GAS SOUTH JSC
Nghị quyết cuộc họp HĐQT lần 3 năm 2020
Cập nhật: 23-07-2020

Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm. Thông qua ngày ĐKCC lấy ý kiến CD và chi trả Cổ tức năm 2019.

[Vui lòng xem file đình kèm]

Tải tập tin
Tin cùng chyên mục