Tin Gas South :: GAS SOUTH JSC
Nghị quyết của HĐQT về việc chấp thuận bổ sung vào Kế hoạch đầu tư năm 2020
Cập nhật: 08-09-2020

Bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2020 dự án “Điện mặt trời mái nhà” tại CN Bình Khí và CN Miền Tây

[Vui lòng xem file đính kèm]

Tải tập tin
Tin cùng chyên mục