Tin Gas South :: GAS SOUTH JSC
Hoạt động của Đoàn Thanh niên Công ty
Cập nhật: 29-03-2022

Chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022) và 22 năm ngày thành lập Công ty (28/03/2000-28/03/2022)

Từ ngày 21-24/03/2022, Đoàn cơ sở thuộc Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam gồm 07 Chi đoàn đã tổ chức thành công hoạt động chào mừng với sự tham gia tích cực của các đoàn viên.

Để chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022) và 22 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (Gas South) (28/03/2000-28/03/2022), các Chi đoàn thuộc Công ty đã tổ chức nhiều chương trình và hoạt động ý nghĩa cụ thể như: Dọn vệ sinh tại các trạm chiết nạp, khối văn phòng, tổ chức họp mặt ôn lại truyền thống hoạt động đầy sôi nổi của Đoàn thanh niên Gas South qua các thời kỳ.

Các đoàn viên Gas South luôn nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, sống có lý tưởng, hoài bão; Chủ động trong học tập, nâng cao trình độ, làm chủ khoa học công nghệ và ứng dụng trong thực tiễn công tác; Phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự phát triển của Công ty.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của các Chi đoàn:

Lệ Hiên

Tin cùng chyên mục