Tin Gas South :: GAS SOUTH JSC
Giải trình chênh lệch số liệu BCTC quý 4/2021
Cập nhật: 28-01-2022

Giải trình biến động số liệu giữa BCTC quý 4 năm 2021 so với năm 2020

Tải tập tin
Tin cùng chyên mục