Tin Gas South :: GAS SOUTH JSC
Giải trình chênh lệch số liệu BCTC 2021 đã được kiểm toán
Cập nhật: 23-03-2022

Giải trình biến động số liệu BCTC năm 2021 đã được kiểm toán so với năm 2020

Tải tập tin
Tin cùng chyên mục