Tin Gas South :: GAS SOUTH JSC
Giải trình chêch lệch số liệu giữa BCTC quý 2/2020 và quý 2/2019
Cập nhật: 30-07-2020

Giải trình chênh lệch BCTC

[Vui lòng xem file đính kèm]

Tải tập tin
Tin cùng chyên mục