Tin Gas South :: GAS SOUTH JSC
Gas South chuyển mình mạnh mẽ sau 01 năm tái cấu trúc
Cập nhật: 10-08-2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Gas South triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) trong tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại trong nước, có tác động, ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế Việt Nam. Giá CP của LPG biến động mạnh và bất thường.

Trước những khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề lên nền kinh tế, tập thể Ban Lãnh đạo Gas South đã có những bước đổi mới, tái cơ cấu nhanh chóng và quyết liệt và đang hưởng những trải ngọt sau một năm khó khăn. Cùng với đó toàn thể CBCNV luôn đoàn kết, chuyên nghiệp và đồng bộ trong hành động mang đến nhiều giải pháp hiệu quả cho những vấn đề trong kinh doanh và sản xuất.

Công tác điều độ LPG được vận hành hiệu quả và tối ưu; đảm bảo được sự ổn định đối với các nguồn hàng chính; các chi nhánh cũng được hoàn thiện mô hình quản trị kinh doanh LPG theo đặc điểm từng vùng, miền trên cơ sở chính sách bán hàng, chiết khấu được phê duyệt; tăng cường công tác quản trị, tiết giảm chi phí; thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, yêu cầu của Chính phủ, Bộ Y tế, địa phương về phòng chống dịch Covid-19; thực hiện hiệu quả công tác đào tạo cán bộ,…

Bên cạnh đó, sau hơn 1 năm thực hiện thành công tái cấu trúc sáp nhập 2 chi nhánh: chi nhánh Miền Đông và chi nhánh VT Gas để thành lập Công ty TNHH Khí hóa lỏng Việt Nam – VT Gas, Gas South đã ghi nhận được hiệu quả trong việc sắp xếp lại bộ máy nhân sự, hiệu suất lao động tăng lên đáng kể, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh cũng được nâng cao.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Gas South ghi nhận doanh thu tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, cụ thể tăng 24,6% từ 2.300,8 tỷ lên 2.866,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng mạnh so với cùng kỳ, đạt 36,9 tỷ đồng.

Trong quý II/2021, Gas South ghi nhận doanh thu đạt 1.504,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 23,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 51% và 580,3% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả cho thấy sự nỗ lực mạnh mẽ của doanh nghiệp để vượt qua khó khăn khi đại dịch Covid-19 trở lại, đảm bảo kế hoạch và hoàn thành mục tiêu kinh doanh năm 2021, dự kiến đạt 5.128,52 tỷ đồng doanh thu và 78,24 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Trong năm 2021, Gas South đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 5.128,52 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 78,24 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 46,33 tỷ đồng, Gas South đã hoàn thành được 59,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong 6 tháng cuối năm 2021, dự kiến dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Giá CP của LPG tiếp tục biến động mạnh và dự kiến cao hơn giá kế hoạch. Cùng với đó, sau khi hoàn tất thủ tục quyết toán thuế, ngày 05/08/2021, HĐQT Gas South đã ban hành Nghị quyết số 368/NQ-KMN để chấm dứt hoạt động của 06 chi nhánh trực thuộc Chi nhánh Miền Đông và Chi nhánh VT Gas, đây là thủ tục cuối cùng để hoàn thành công tác tái cấu trúc, giải thể các Chi nhánh trước đây. Toàn bộ cơ sở vật chất, khách hàng, con người đã được điều chuyển từ các Chi nhánh này sang Công ty TNHH Khí Hóa Lỏng Việt Nam – VT Gas.

Đánh giá những cơ hội và thách thức trong hoạt động, Gas South định hướng tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống, kiểm soát dịch Covid-19 phù hợp, hiệu quả, đảm bảo mọi hoạt động diễn ra liên tục. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao công tác quản trị, rà soát và từng bước số hóa, đơn giản hóa hệ thống quản lý; tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng cường tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và nỗ lực cao nhất để hoàn thành kế hoạch được giao trong năm 2021.

Trà My

Tin cùng chyên mục