Tin Gas South :: GAS SOUTH JSC
Đảm bảo sản lượng cấp khí về bờ an toàn, ổn định
Cập nhật: 09-07-2012

Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ - đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) và Xí nghiệp khai thác các công trình khí thuộc Liên doanh Vietsovpetro đã phối hợp tổ chức hội thảo Tăng cường phối hợp vận hành và bảo dưỡng, sửa chữa.

Chỉ tính riêng trong năm 2011, các công trình nén khí ngoài khơi của Vietsovpetro đã đưa về bờ hơn 1,2 tỷ m3 và cung cấp cho hệ thống gaslifl hơn 1,1 tỷ m3 khí. Đây là sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ của các đơn vị thành viên của Vietsovpetro cũng như của PV Gas, trong đó có các đơn vị quản lý và vận hành, bảo dưỡng 3 giàn nén khí nhỏ, giàn nén khí mỏ Rồng, hệ thống đường ống thu gom, vận chuyển khí từ các mỏ vê bờ. Hội thảo lần này nhằm mục đích tăng cường hiểu biết, cùng đưa ra các giải pháp phối hợp hiệu quả, an toàn, ổn định trong công tác vận hành, rút ngắn thời gian bảo dưỡng, sửa chữa các công trình khí, giảm thiểu thời gian dừng cấp khí về bờ.

Theo Công Thương 6/7

Tin cùng chyên mục