Tin Gas South :: GAS SOUTH JSC
Công bố thông tin về việc thôi giữ chức Kế toán trưởng Công ty
Cập nhật: 29-12-2021

Bà Nguyễn Huyền Linh, thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/01/2022

[Vui lòng xem file đính kèm]

Tải tập tin
Tin cùng chyên mục