LPG Công nghiệp (Rời) :: GAS SOUTH JSC

Sản phẩm LPG rời là sản phẩm LPG  được tồn chứa tại các bồn bể cố định và cung cấp cho các nhà máy, khu chế xuất, các công ty kinh doanh Gas ... ở dạng tàu, xe bồn.

 

Kho bồn trại Dung Quất, lấy hàng trực tiếp từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất, cung cấp ở khu vực miền Trung

Xe Bồn

Xe bồn Công ty tại kho LPG Gò Dầu (Đồng Nai)

DSC04141

Kho bồn Gò Dầu, Đồng Nai (sức chứa 4.000 MT) cung câp LPG Rời cho khu vực Đông Nam Bộ

KhoCangCanTho06

Kho và trạm chiết LPG Cần Thơ (dung tích 1.200 MT), cung cấp LPG Rời và LPG dân dụng cho khu vực miền Tây Nam Bộ.

KhoCangCanTho14

Xe Bồn tại khu vực Cân ở Kho trạm Cần Thơ