Đại lý, Tổng Đại lý - Sản phẩm - Sản phẩm - Dịch vụ - Giới thiệu :: GAS SOUTH JSC

Hiện tại Gas South có số lượng các Tổng đại lý, Đại lý, và Đại lý của Tổng đại lý như sau:

STT

Đơn vị/chi nhánh

Chỉ tiêu

Số lượng

Gas South

Tổng đại lý

108

Đại lý

1.361

Đại lý của Tổng Đại lý

2.268

1

Công ty TNHH Khí Hóa Lỏng Việt Nam - VT GAS

Tổng đại lý

52

Đại lý

624

Đại lý của Tổng Đại lý

630

2

CN Miền Tây

Tổng đại lý

20

Đại lý

211

Đại lý của Tổng Đại lý

434

3

CN Nam Trung Bộ

Tổng đại lý

12

Đại lý

231

Đại lý của Tổng Đại lý

648

4

CN miền Trung

Tổng đại lý

24

Đại lý

295

Đại lý của Tổng Đại lý

556