Hê thống kho chứa - Sản phẩm - Sản phẩm - Dịch vụ - Giới thiệu :: GAS SOUTH JSC
Hệ thống kho chứa của Gas South gồm 4 kho chứa được đầu tư xây dựng trải dài từ Miền Trung đến Miền Tây Nam Bộ, tổng sức chứa của kho là 7.700 Tấn và trong tương lai số lượng kho chứa sẽ còn tăng lên nữa.
STT Kho chứa Địa điểm Tổng dung tích (tấn)
1 Kho Gò Dầu Cảng Gò Dầu A, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai , 4.000
2 Kho Cần Thơ Lô II.5, II.6, Khu Cn Trà Nóc II, Thành phố Cần Thơ , 1.600
3 Kho Dung Quất Khu CN Phía đông Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi , 1.500
4 Kho VT Gas Đồng Nai Cảng Đồng Nai, Phường Long Bình Tân, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai , 1.000