Dịch vụ - Sản phẩm - Dịch vụ - Giới thiệu :: GAS SOUTH JSC

DỊCH VỤ

Là Doanh nghiệp tiên phong cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp liên quan về ngành công nghiệp khí như: tư vấn thiết kế, cung cấp vật tư  thiết bị, thi công lắp đặt và chuyển giao công nghệ hệ thống cung cấp LPG/CNG/LNG, sử dụng bồn, kho chứa, trạm chiết nạp và bình LPG.

Hệ thống bình gas 45kg