Thông tin cổ đông :: GAS SOUTH JSC
 • Nghị quyết HĐQT về việc chi trả Cổ tức năm 2021
  20-05-2022

  Thông qua việc chi trả Cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỉ lệ 15%/cổ phiếu

  Tải tập tin

 • Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng Văn bản
  20-05-2022

  Thông qua việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ...

  Tải tập tin

 • Giải trình biến động số liệu BCTC
  29-04-2022

  Giải trình biến động số liệu BCTC Quý I.2022 so với Quý I.2021

  Tải tập tin

 • Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý I năm 2022
  29-04-2022

  BCTC Hợp nhất QI/2022

  Tải tập tin

 • Báo cáo Tài chính Riêng Quý I năm 2022
  29-04-2022

  Báo cáo Tài chính Riêng Quý I/2022

  Tải tập tin

 • Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
  22-04-2022

  Biên bản đại hội

  Tải tập tin

 • Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022
  22-04-2022

  Nghị quyết

  Tải tập tin

 • Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (Cập nhật ngày 19/4/2022)
  19-04-2022

  Tài liệu phiên hộp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

  Tải tập tin

 • Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
  31-03-2022

  Tài liệu phiên hộp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

  Tải tập tin

 • Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
  31-03-2022

  Thời gian Đại hội: 08h00 ngày 21/04/2022 tại SunFlower Ballroom A, Rex Hotel, số 141 Nguyễn Huệ, Q1, TP. HCM

   

  Tải tập tin