Thông tin chung :: GAS SOUTH JSC

Mục tiêu phát triển của Gas South đến năm 2025 

I.  Mục tiêu ngắn hạn năm 2020​

 • Đảm bảo công tác an ninh, an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên toàn Công ty.
 • Tập trung vào công tác phát triển thị trường bán lẻ, tạo độ phủ, tăng thị phần và tăng cường mức độ nhận diện thương hiệu, đặc biệt là tại các thành phố lớn ở khu vực Đông Nam Bộ.
 • Xây dựng chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.
 • Tiết giảm chi phí để hạ giá thành sản phẩm vỏ chai LPG tạo lợi thế cạnh tranh tăng cường cung cấp vỏ bình cho khách hàng trong nước với thị trường trọng điểm là khu vực phía Nam cũng như từng bước mở rộng xuất khẩu ra thị trường quốc tế.
 • Duy trì, phát triển thị trường CNG cho khách hàng Công nghiệp và Giao thông vận tải.
 • Tăng cường công tác quản trị kinh doanh. Lập, rà soát, cập nhật định mức sản xuất kinh doanh phù hợp hoạt động của Công ty. Thường xuyên kiểm soát, tiết giảm chi phí và tăng cường quản lý công nợ nhằm gia tăng hiệu quả kinh doanh.
 • Đẩy mạnh khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống Kho, Trạm chiết, Nhà máy Bình Khí; áp dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao lợi thế cạnh tranh.
 • Thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/09/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư và Quyết định số 481/QĐ-KVN ngày 27/04/2018 của Tổng Công ty về Quy trình Lập kế hoạch và thực hiện giám sát đánh giá dự án đầu tư.

II. Mục tiêu dài hạn 05 năm (giai đoạn 2020 – 2025)​

 • Nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng: công tác giao nhận, làm sạch vỏ bình, cải thiện hơn nữa chất lượng LPG cũng như các công tác quảng bá thương hiệu để từng bước nâng cao hiệu quả kinh doanh; duy trì và khẳng định là đầu mối phân phối chuyên nghiệp với thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh LPG đóng bình; luôn nhận được sự yêu mến và là lựa chọn hàng đầu của khách hàng với mức độ trung thành cao.
 • Duy trì vị thế tăng trưởng trên thị trường CNG, tiếp cận kịp thời kỹ thuật công nghệ LNG để đón đầu sản phẩm LNG thay thế CNG trong tương lai.
 • Tái cấu trúc thành công và áp dụng mô hình tiêu chuẩn quản trị và kiểm soát hiện đại để đưa công ty phát triển bền vững với đội ngũ nhân sự có kỹ năng lãnh đạo, chuyên môn tốt, kỷ luật và trách nhiệm cao.
 • Xây dựng áp dụng thành công chính sách lương thưởng theo thành tích của cá nhân, theo bảng mô tả công việc và theo thị trường lao động.
 • Áp dụng thành công ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản trị và kiểm soát giúp giảm chi phí quản lý.