Thông tin chung :: GAS SOUTH JSC

Lịch sử hình thành và phát triển của Gas South

Tiền thân của Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (Gas South) là Xí nghiệp Kinh doanh các sản phẩm Khí miền Nam trực thuộc Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm Khí (PV Gas) được thành lập theo Quyết định số 389/QĐ-HĐQT ngày 28/03/2000 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam).

Ngày 12/04/2006, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ký Quyết định số 825/QĐ-DKVN về việc thành lập Gas South trên cơ sở Xí nghiệp Kinh doanh các sản phẩm Khí miền Nam trực thuộc Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm Khí (PV Gas) và Bộ phận Kinh doanh Khí hóa lỏng của Công ty Thương mại Dầu khí (Petechim).

Ngày 30/06/2006, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ký Quyết định số 1697/QĐ-BCN về việc Cổ phần hóa Gas South.

Ngày 20/12/2006, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ký Quyết định số 3734/QĐ-BCN về việc Phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Gas South thành Công ty Cổ phần.

Ngày 23/07/2007, Gas South tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần đầu.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, Gas South chính thức đi vào hoạt động theo hình thức công ty cổ phần kể từ ngày 25/07/2007.

Thực hiện Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị Công ty đã triển khai thực hiện các bước theo đúng quy định để niêm yết cổ phiếu của Công ty lên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội. Được đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí tư vấn, Công ty đã hoàn thiện Bản cáo bạch và các hồ sơ pháp lý để niêm yết cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán.

Ngày 15/11/2007, cổ phiếu của Công ty chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà nội với mã cổ phiếu là PGS.

Sau hơn 20 năm hoạt động, với phương châm “An toàn - Chất lượng - Hiệu quả”, Gas South đã trở thành một trong những Công ty kinh doanh LPG hàng đầu tại Việt Nam với mạng lưới kinh doanh LPG của Gas South phủ khắp các tỉnh, thành khu vực phía Nam. Hiện nay, sản lượng kinh doanh LPG của Công ty trung bình đạt hơn 250.000 tấn/năm.

Bắt đầu từ năm 2009, Gas South là đơn vị tiên phong đã đưa sản phẩm khí nén thiên nhiên (CNG) tham gia thị trường, phục vụ nhu cầu sử dụng làm nhiên liệu cho các khu công nghiệp và giao thông vận tải với sản lượng ban đầu chỉ đạt gần 90.000 m3/năm, sau hơn 10 năm hoạt động, sản lượng CNG đạt trên 100 triệu m3/năm và sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới.

 

Các biểu đồ sản lượng kinh doanh LPG dân dụng và CNG của Gas South: