Lễ kỷ niệm ngày thành lập Công ty :: GAS SOUTH JSC