Cơ cấu tổ chức :: GAS SOUTH JSC
Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty: A.Luan
Ông: Nguyễn Ngọc Luận
Ngày sinh: 05/03/1977
Quê quán:  Tuyên Quang
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
  Cử nhân Kinh tế đối ngoại
 
Phó Tổng Giám đốc Công ty: A.Thang
Ông: Đào Hữu Thắng
Ngày sinh: 17/05/1982
Quê quán:  Cần Thơ
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán Tổng hợp
 
Phó Tổng Giám đốc Công ty: A.Vinh
Ông: Đặng Văn Vĩnh
Ngày sinh: 10/07/1967
Quê quán:  Nghệ An
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
 
Phó Tổng Giám đốc Công ty: A.Dung
Ông: Trần Anh Dũng
Ngày sinh: 05/01/1980
Quê quán:  Hải Dương
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
  Cử nhân Kế toán