Cơ cấu tổ chức :: GAS SOUTH JSC

CHÍNH SÁCH AN TOÀN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG – NĂNG LƯỢNG

Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam (Gas South) công bố Chính sách An toàn – Chất lượng – Môi trường – Năng lượng làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Công ty.