Tin Gas South :: GAS SOUTH JSC
Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông
Cập nhật: 17-05-2018

Cấp lại sổ cổ đông cho cổ đông Hoàng Công Tâm.

Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của ông Hoàng Công Tâm

Ngày 15/05/2018, Công ty cổ phần kinh doanh khí miền Nam (PV Gas South) nhận được đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần PV Gas South với nội dung như sau:

-          Cổ đông: Hoàng Công Tâm

-          CMND: 012880088  

-          Sở hữu: 1.000 cổ phiếu

Trong trường hợp có tranh chấp, yêu cầu dừng/hoãn việc cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần PV Gas South nêu trên, đề nghị nhanh chóng liên lạc với Công ty PV Gas South.

Quá 15 ngày kể từ ngày đăng thông tin, PV Gas South sẽ thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần PV Gas South và không chịu trách nhiệm giải quyết bất cứ yêu cầu phát sinh sau thời hạn này.

Tin cùng chyên mục