Tin Gas South :: PV GAS SOUTH JSC
Thông báo chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Cập nhật: 14-03-2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

[Vui lòng xem file đính kèm] ===============================>

Tải tập tin
Tin cùng chyên mục