Tin Gas South :: GAS SOUTH JSC
Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
Cập nhật: 16-03-2021

Quyết định của HĐQT về việc thôi chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Đào Đình Thiêm

Tải tập tin
Tin cùng chyên mục