Tin Gas South :: GAS SOUTH JSC
Quyết định bổ nhiệm lại Cán bộ
Cập nhật: 09-04-2021

Bổ nhiệm lại ông Đặng Văn Vĩnh giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty thời hạn 05 năm.

Tải tập tin
Tin cùng chyên mục