Tin Gas South :: PV GAS SOUTH JSC
Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý II năm 2019
Cập nhật: 22-05-2019

Thông qua Kết quả SXKD 4 tháng đầu năm 2019, chỉ tiêu kế hoạch SXKD 8 tháng cuối năm.

[Vui lòng xem file đính kèm]

Tải tập tin
Tin cùng chyên mục