Tin Gas South :: GAS SOUTH JSC
Giải trình chêch lệch giữa BCTC quý 3/2019 và quý 3/2020
Cập nhật: 26-10-2020

Lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2020 tăng so với quý 3 năm 2019

[Vui lòng xem file đính kèm]

Tải tập tin
Tin cùng chyên mục