Tin Gas South :: GAS SOUTH JSC

BCH Công đoàn – Đoàn Thanh niên Công ty đã tổ chức thành công Hội diễn văn nghệ cán bộ nhân viên chào mừng kỷ niệm 18 năm thành lập Công ty