Tin Gas South :: GAS SOUTH JSC

PV Gas, PV Gas South và Trung tâm hợp tác Dầu khí Nhật Bản (JCCP) ký kết hợp tác Dự án xây dựng hệ thống Quản trị phân phối LPG.