Tin Gas South :: GAS SOUTH JSC

Chi nhánh Bình khí - Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam được Mỹ cấp chứng chỉ DOT về lĩnh vực sản xuất vỏ bình LPG