Tin Gas South :: GAS SOUTH JSC

Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam (Đoàn Khí Miền Nam) tổ chức thành công Hội nghị BCH Đoàn cơ sở mở rộng sơ kết hoạt động giữa nhiệm kỳ 2017-2022