Tin Gas South :: GAS SOUTH JSC

DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ – SỰ CỐ TRÀN DẦU – SỰ CỐ HÓA CHẤT – AN NINH CẢNG BIỂN TẠI KHO VÀ TRẠM NẠP LPG CẦN THƠ