Tin PV GAS South :: PV GAS SOUTH JSC
Thông báo về việc chuyển sang sử dụng Hóa đơn điện tử
Cập nhật: 04-09-2019

Áp dụng hình thức Hóa đơn điện tử tại Khối điều hành Công ty từ ngày 17/9/2019

[Vui lòng xem file đính kèm]

Tải tập tin
Tin cùng chyên mục