Tin PV GAS South :: PV GAS SOUTH JSC
Thông báo về giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ
Cập nhật: 17-05-2018

Bà Trần  Thị Thu Hiền, Kiểm soát viên Công ty đăng ký bán 6.578 cổ phiếu.

[Vui lòng xem file đính kèm]

Tải tập tin
Tin cùng chyên mục