Tin PV GAS South :: PV GAS SOUTH JSC
Thành lập Chi nhánh miền Đông tại Bình Dương
Cập nhật: 17-04-2018

Quyết định của HĐQT vv thành lập Chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.

Tải tập tin
Tin cùng chyên mục