Tin PV GAS South :: PV GAS SOUTH JSC
Quyết định thành lập chi nhánh Miền Đông tại Bình Thuận
Cập nhật: 09-05-2017

Quyết định của HĐQT Công ty về việc thành lập Chi nhánh và Người đứng đầu Chi nhánh.

[Vui lòng xem file đính kèm]

Tải tập tin
Tin cùng chyên mục