Tin PV GAS South :: PV GAS SOUTH JSC
PGS đạt TOP 50 Báo cáo thường niên tốt nhất năm 2016
Cập nhật: 01-08-2016

Báo cáo thường niên của PV Gas South đã được Hội đồng bình chọn công bố là một trong 50 BCTN tốt nhất toàn thị trường.

Ngày 29/7/2016, Tại lễ trao giải cuộc bình chọn Báo cáo thường niên tốt nhất 2016 do Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX), Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Báo Đầu tư Chứng khoán tổ chức, Báo cáo thường niên của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (MCK : PGS) đã được Hội đồng bình chọn công bố là một trong 50 Báo cáo thường niên tốt nhất toàn thị trường; đây là năm thứ năm liên tiếp PGS đạt TOP 50 Báo cáo thường niên tốt nhất.

Năm 2016 là năm thứ 9 Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM và Báo Đầu tư Chứng khoán đồng sáng lập được tổ chức. Cuộc bình chọn có sự hợp sức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), IFC, ACCA nhằm thúc đẩy sự minh bạch, chuyên nghiệp và quản trị trên thị trường chứng khoán.

Chương trình bình chọn năm nay bắt đầu được khởi động từ tháng 01/2016 với sự tham gia của gần 600 Doanh nghiệp niêm yết tại hai sở HSX và HNX.

Từ 267 báo cáo của doanh nghiệp niêm yết trên HSX và 325 báo cáo từ HNX, Hội đồng bình chọn đã chọn được 136 báo cáo có số điểm cao nhất (từ 68 điểm trở lên) để vào vòng chung khảo trong đó có 48 báo cáo của các doanh nghiệp từ HNX.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp PV Gas South đạt được danh hiệu Top 50 Báo cáo thường niên tốt nhất. Với kết quả này, PV Gas South đã thể hiện sự minh bạch hóa thông tin, tôn trọng cổ đông và các nhà đầu tư của PGS.

Ông Đào Hữu Thắng – Phó giám đốc Công ty nhận giải thưởng Top 50 Báo cáo thường niên tốt nhất 2016

Hà Hợp

Tin cùng chyên mục