Tin PV GAS South :: PV GAS SOUTH JSC
Nghị quyết về việc trả Cổ tức còn lại năm 2016
Cập nhật: 17-05-2017

Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc thanh toán cổ tức còn lại năm 2016 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu.

Tải tập tin
Tin cùng chyên mục