Tin PV GAS South :: PV GAS SOUTH JSC
Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức đợt 2/2016
Cập nhật: 01-11-2016

Nghị quyết của HĐQT vv phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt.

(Vui lòng xem file đính kèm)

Tải tập tin
Tin cùng chyên mục