Tin PV GAS South :: PV GAS SOUTH JSC
Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2016
Cập nhật: 10-01-2017

Nghị quyết của HĐQT Công ty CP KD Khí miền Nam

Điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2016 từ 5.108 tỷ đồng thành 4.180 tỷ đồng.

(Vui lòng xem file đính kèm)

Tải tập tin
Tin cùng chyên mục