Tin PV GAS South :: PV GAS SOUTH JSC
Nghị quyết họp HĐQT lần 5 năm 2019
Cập nhật: 12-09-2019

Bổ nhiệm ông Trần Văn Nghị - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty, giữ chức Giám đốc Công ty thay ông Vũ Quý Hiệu. Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.

Tải tập tin
Tin cùng chyên mục