Tin PV GAS South :: PV GAS SOUTH JSC
Nghị quyết họp HĐQT định kỳ quý 3/2017
Cập nhật: 06-10-2017

Thông qua báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2017. Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt.

Tải tập tin
Tin cùng chyên mục