Tin PV GAS South :: PV GAS SOUTH JSC
Nghị quyết HĐQT công ty quý 2/2017
Cập nhật: 21-07-2017

Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2017.

[Vui lòng xem file đính kèm]

Tải tập tin
Tin cùng chyên mục