Tin PV GAS South :: PV GAS SOUTH JSC
Giải trình chênh lệch số liệu BCTC giữa niên độ đã được xoát xét
Cập nhật: 14-08-2019

Giải trình chênh lệch số liệu so với cùng kỳ năm 2018

[Vui lòng xem file đính kèm]

Tải tập tin
Tin cùng chyên mục