Tin PV GAS South :: PV GAS SOUTH JSC
Giải trình chênh lệch số liệu BCTC Bán niên đã được soát xét năm 2016 và 2015
Cập nhật: 16-08-2016

Giải trình chênh lệch số liệu Bán niên

(Vui lòng xem file đính kèm)

Tải tập tin
Tin cùng chyên mục