Tin PV GAS South :: PV GAS SOUTH JSC
Công bố thông tin về việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Cập nhật: 14-07-2017

Thay đổi giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu Công ty từ giấy CMND sang Thẻ Căn cước.

[Vui lòng xem file đính kèm]

Tải tập tin
Tin cùng chyên mục