Tin PV GAS South :: PV GAS SOUTH JSC
Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán BCTC năm 2017
Cập nhật: 03-07-2017

Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2017 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

[Vui lòng xem file đính kèm]

Tải tập tin
Tin cùng chyên mục