Tin PV GAS South :: PV GAS SOUTH JSC
Công bố thông tin về việc bổ sung vay vốn lưu động
Cập nhật: 10-09-2019

Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt bổ sung vốn vay lưu động phục vụ SXKD năm 2019

[Vui lòng xem file đính kèm]

Tải tập tin
Tin cùng chyên mục